Rekuperatory w chłodniach i chłodnicach

Urządzenia chłodnicze takie jak chłodnie, chłodziarki, lodówki domowe czy nawet chłodnice samochodowe wykorzystują rekuperatory. Tym razem jednak wymiennik ciepła, jakim jest właśnie rekuperator, ma służyć do skutecznego obniżenia temperatury. Są to urządzenia tak wydajne pod tym względem, że stosowane są także w nowoczesnych fabrykach lodu oraz wielkich przemysłowych zamrażalniach.

Wiadomo, że sprawnie działają chłodnice potrzebne są w samochodach. Z tego względu należy uzupełniać je co jakiś czas płynem chłodniczym, czyli właściwie czynnikiem cieplnym rekuperatora. Oczywiście działanie chłodnicy w dużej mierze zależy od jakości tego płynu, warto zatem zawsze pamiętać, że do każdego rekuperatora należy dobrać odpowiednią ciecz.

Również duże chłodnie w sklepach spożywczych i magazynach wykorzystują w swoim działaniu rekuperatory. Tym razem jednak, jak łatwo się domyśleć, chodzi o urządzenia o większej mocy. Warto nadmieniać, że ich bardzo ważnym elementem jest skraplacz, który musi być zawsze w dobrym stanie technicznym. Jeśli całe urządzenie ma działać efektywnie. dlatego też należy regularnie przeprowadzać czyszczenie skraplaczy w rekuperatorach.