Jaki rodzaj wentylacji jest najbardziej wydajny?

Świeże powietrze umożliwia poprawne działanie

Jednym z wymogów stawianych obiektom mieszkalnym jest posiadanie wentylacji, czyli systemu wymiany powietrza zużytego na świeże. Cyrkulacja jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Świeże powietrze zapewnia też poprawne działanie wielu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wentylacja grawitacyjna stanowi standard

Wyróżnia się trzy rodzaje wentylacji:

Ta pierwsza, czyli wietrzenie pomieszczeń za pomocą przeciągu, jest najprostsza, najtańsza i zarazem najmniej skuteczna - nie sprawdza się w dużych obiektach oraz tam, gdzie przebywa jednocześnie wielu ludzi. Wentylacja grawitacyjna stanowi obecnie standard.

Ostatni sufitem

Wentylacja grawitacyjna polega na wymianie powietrza przy użyciu różnicy ciśnień panujących między powierzchnią wentylowaną oraz ujściem kanału wentylacyjnego. Ten ostatni znajduje się zwykle pod sufitem, gdzie utrzymuje się powietrze cieplejsze od tego nawiewanego do wnętrza przez okna, kratki czy nieszczelności w strukturze. Ten rodzaj cyrkulacji też sprawdza się tylko w małych obiektach.

Wentylacja maszynowa gwarantuje najbardziej

Najbardziej wydajna jest wentylacja mechaniczna, która może być elementem systemu grzewczego. Taki system - dzięki rekuperatorom - posiada również zdolność odzysku ciepła z powietrza zużytego i ogrzewania nim świeżego powietrza tłoczonego z zewnątrz. Wentylacja mechaniczna zapewnia najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniach (pozwala sterować temperaturą i wilgotnością powietrza) i pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.